miercuri, 2 aprilie 2008

Liturghia Darurilor

„În timpul acestui Sfânt Post, mai ales în zilele de miercuri şi vineri, se săvârşeşte în Biserica noastră Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul, cunoscută şi sub numele de Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţite. Această rânduială a fost gândită de Biserică pentru a da posibilitatea creştinilor să ajuneze până în fapt de seară şi ajunarea lor să nu se încheie oricum, ci prin participarea şi, dacă se poate, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine care au fost sfinţite în Duminica trecută.

În cadrul acestor Sfinte Slujbe a Darurilor Mai Înainte Sfintite, se insistă asupra dimensiunii Pocăinţei care trebuie să urmărească fiecare inimă de creştin de-a lungul Postului Mare şi, apoi, cu frică de Dumnezeu, cu Credinţă şi cu Dragoste, după ce s-a spovedit, creştinul să se apropie de Sfânta Împărtăşanie.”
IPS Teofan

Niciun comentariu: