sâmbătă, 19 aprilie 2008

Duminica Floriilor

Mâine sărbătorim Intrarea Domnului în Ierusalim, numită şi Duminica Floriilor. Am găsit un cuvânt frumos, scurt şi la obiect, despre această zi:

„Cu o săptămâna înainte de Sfintele Paşti sărbătorim Floriile, adică Intrarea in Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos. Este in fapt ultima intrare a Mântuitorului în sfânta cetate, înainte de Patimi. A fost o mare bucurie, Mantuitorul fiind aclamat ca "Imparat al lui Israel" si"fiu al lui David".
Domnul intră acum în Ierusalim, dar nu ca altădată, neştiut; acum vestea minunilor Sale si al
învierilor Sale - bunaoara învierea lui Lazar - înconjurase lumea. De aceea când mulţimile au aflat că vine, I-au aşternut hainele pe jos "au luat ramuri de finic si-au iesit în întâmpinarea Lui si Îi cântau: Osana ! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului !", adică Domnul era întâmpinat ca Împarat, ca Mesia, ca Cel ce trebuia sa vina. În sfârsit se trezise si Ierusalimul.
Aceasta intrare în Ierusalim era o împlinire a proorocirii lui Zaharia, care, spunea: "Nu te teme, fiica Sionului. Iata,
Împaratul tau vine sezând pe mânzul asinei". Era o intrare plina de slavă, când poporul evreu recunoştea fără marginire pe Domnul Nostru Iisus Hristos ca fiind Mesia.
Dupa ani si ani, sărbătorită fără încetare, atunci ca si acum, in Duminica de astăzi ne deschidem larg pridvorul plin de flori al sufletului nostru in care întâmpinăm pe Domnul - "Primăvara dulce", după cum
Îl numea Maica Domnului atunci când Îl prohodea.
Să-I gătim si noi calea, pentru ca El sa poată intra nestingherit în Ierusalimul inimilor noastre, si să-I cântam "Osana!" mărturisindu-L lumii aşa cum făceau mulţimile atunci, demult, şi pururea.
Dar să nu uitam, ca acelaşi popor care-L slăvise si-L primise ca pe un
Împarat, peste câteva zile striga, incitat de farisei si de cărturari: "Rastigneste-L! Rastigneste-L!". Acelaşi popor care-I înălţase osanale, L-a scos afara din Ierusalim răstignindu-L pe lemnul Crucii. Aceasta întâmplare cutremurătoare conştientizează slăbiciunea si nestatornicia omeneasca, starea de păcat, din care se poate ieşi numai cu ajutorul lui Dumnezeu.
Din seara acestei zile, in toate bisericile ortodoxe, încep deniile, unde se rememorează tot ce a făcut Mântuitorul pe pământ. Prin post, reculegere si rugăciune, credincioşii parcurg cele şapte trepte ale ultimelor zile ale lui Hristos-Omul, pe drumul către răstignire si Înviere, spre răscumpărarea noastră.“

Fragment preluat de aici.


„Curăţindu-ne sufletele, să lăudăm pe Hristos prin credinţă, cu ramuri înţelegătoare, ca şi pruncii, strigând cu glas mare Stăpânului: Bine eşti cuvântat, Mântuitorule, Care ai venit în lume să mântuieşti pe Adam din blestemul cel dintâi; duhovniceşte, făcându-Te Adam nou, Iubitorule de oameni, precum vine ai voit, Cuvinte, Cel ce ai rânduit toate spre folos, slavă Ţie.“

Utrenia Floriilor

Evanghelia şi alte predici găsiţi aici.

Cântări la această zi aici.

Despre cum este redat acest mare praznic în Vecerna şi Utrenia Floriilor, cu învăţătura de credinţă pe care ne-o oferă slujbele ortodoxe, aici.

Cei care au postit mâine au dezlegare la peşte.
O zi luminoasă vă doresc tuturor, în care să fim împreună cu Domnul (în chip deplin prin Sf. Împărtăşanie) atât în ziua glorioasă de mâine, dar mai ales în zilele Patimilor Sale care vor urma.
Natalia

Niciun comentariu: