marți, 11 martie 2008

Postul, o cura de dezintoxicare

Iată-ne ajunşi în Postul Paştelui, o perioadă a anului în care omul participă la refacerea comuniunii cu Dumnezeu prin moartea şi Învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu restaurată trebuie să participăm la Jertfa lui Hristos prin jertfa noastră: postul.

Dezintoxicare trupească şi sufletească

Scopul postului este de a elibera omul de tirania cărnii, dereglare care e rezultat tragic al păcatului. "Postul potoleşte trupul, înfrânează poftele cele nesătule, curăţeşte şi înaripează sufletul, îl înalţă", spune Sf. Ioan Gură de Aur. Nu o să accentuez prea tare faptul că postul are efect global de dezintoxicare şi purificare a structurii fizice prin renunţarea completă sau parţială la hrană. Prin post se elimină otrăvurile din corp, pentru că produsele de origine animală se digeră foarte greu, lăsând multe reziduuri în organism.

Vreau să evidenţiez însă faptul că postul este un mijloc de a ne înălţa spiritual prin această purificare fizică, prin aceste reguli restrictive din punct de vedere alimentar. În gândirea contemporană, sensul vieţii este dat în mare măsură de mâncare. Hrana este o trebuinţă naturală, însă de multe ori noi depăşim stadiul "mănânci ca să trăieşti" şi tendinţa este să "trăieşti ca să mănânci". Ori prin post se combat lăcomia şi îmbuibarea, care sunt izvoare ale altor păcate: "Fraţilor, îmbuibarea pântecului este maica desfrânării, iar postul şi înfrânarea sunt bogăţia sufletului. Deci aceasta să ne străduim să o câştigăm cu smerita înţelepciune, păzindu-ne de mândrie, plăcere şi lauda oamenilor, care este maica tuturor răutăţilor." Şi iată că acest citat al Sfântului Ioan Gură de Aur ne transpune de la înţelesul postului ca renunţare la anumite mâncăruri, la al doilea sens al postului, acela de a renunţa la păcate.

Bunătăţi duhovniceşti în loc de cele trupeşti

Există postul de bucate, dar şi postul de păcate. Dacă suntem hotărâţi să postim, să ne abţinem de la patimi, atunci şi Duhul Sfânt ne va însoţi în această lucrare, precum a însoţit pe Mântuitorul când a postit 40 de zile. De aceea Sf. Efrem Sirul ne îndeamnă în ru-găciunea sa să ne lepădăm de duhurile acestei lumi şi să cerem darurile Duhului Sfânt: "Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-mi-l mie slugii Tale." Iată lepădarea de sine şi urmarea virtuţilor ce sunt sugerate şi de Sfântul Ioan Gură de Aur: „Acolo e adevărata sărbătoare, unde e mântuirea sufletelor, unde e pace şi înţelegere, unde e alungat orice gând lumesc, unde e izgonit strigătul, zgomotul, umbletele bucătarilor... unde în locul acelora sălăşluieşte liniştea, pacea, dragostea, bucuria, bunătatea şi alte nenumărate bunătăţi."

În post pentru fiecare creştin e important un program duhovnicesc bine stabilit: participarea la slujbele bisericii, abstinenţă în viaţa sexuală, reducerea privitului la televizor şi internet, practicarea milosteniei, lecturi biblice şi duhovniceşti,etc. Sunt fapte care ne arată cu adevărat postitori. Şi dacă vrem să desăvârşim postul ne mai trebuie rugă-ciune şi Sfânta Împărtăşanie.

În Evanghelia scoaterii demonului din copilul mut şi surd, vindecare miraculoasă săvârşită de Mântuitorul după ce în prealabil ucenicii Săi nu au reuşit să îl vindece, Mântuitorul face următoarea afirmaţie: „Acest neam de demoni nu ies decât cu post şi rugăciune". Părintele Ilie Moldovan spunea că: „prin lipsa postului şi a rugăciunii devenim muţi şi surzi faţă de Dumnezeu"; avem nevoie deci de post şi rugăciune pentru a ne curăţa simţirile şi a-L vedea din nou.

Postul nu are nici un sens fără Sf. Împărtăşanie, pentru că el este expresia pregătirii pentru o împlinire. Şi dacă în post renunţăm la mâncarea materială, este tocmai pentru a ne împlini în adevărata mâncare care este Sfânta Împărtăşanie, prin care Împărăţia lui Dumnezeu se instaurează pe pământ.

Pr. Laurenţiu Broscăţeanu

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 14 - martie 2008

Niciun comentariu: