vineri, 28 martie 2008

Din cantarile Triodului

„Risipind bogăţia darului părintesc, în desfătări mi-am cheltuit viaţa, dându-mă după gândurile cele rele ale păcatului; şi cu dulceaţa poftei îndulcindu-mă, m-am asemănat animalelor celor neînţelegătoare prin călcarea mântuitoarelor porunci. Dar Tu, Cel ce ai binevoit a Te răstigni pentru mine pe cruce, Hristoase Dumnezeule, nu mă lepăda de la înfierea cea către Tine, ci mă primeşte pe mine cel ce mă întorc, ca pe fiul cel pierdut şi mă mântuieşte.“

Stihira zilei, vineri în a treia săptămână a Postului

Niciun comentariu: