sâmbătă, 8 martie 2008

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai


Mâine este Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. De mâine seară, începând cu Vecernia Iertării, intrăm în călătoria Postului Mare. Sinaxarul ne spune rostul acestei Duminici: „din pricina desfătării am fost izgoniţi din rai şi am ajuns sub judecată şi blestem“. În Duminica aceasta suntem „izgoniţi din rai în chip simbolic, prin Adam, până când va veni Hristos spre a ne duce iarăşi în rai“.

Adam a fost scos din rai pentru neascultare şi de la desfătare a fost lepădat, amăgit fiind de vorbele femeii şi gol a şezut în preajma locului, tânguindu-se: vai mie! Deci să ne sârguim cu toţii să primim vremea Postului supunându-ne evangheliceştilor rânduieli; ca prin ele, făcându-ne plăcuţi lui Hristos, să dobândim iarăşi sălăşluirea raiului.

Din cântările Vecerniei

Evanghelia zilei şi cuvinte de folos la această Duminică găsiţi aici.

Cuvântul Părintelui Dorin Picioruş la această Duminică


Să luăm aminte în această Duminică la viaţa noastră, la ce facem, pe ce cale mergem… Suntem izgoniţi din rai pentru păcatele noastre, dar să facem din acest Post prilej de împăcare cu Dumnezeu, pentru a intra împreună cu Hristos în Rai în noaptea Învierii.

Natalia

Niciun comentariu: