marți, 26 mai 2009

Sfânta Liturghie: Antifonul II


„Unule-Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte şi ai primit, pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria; Carele neschimbat Te-ai întrupat şi răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi!”

Aceste cuvinte constituie o mărturie de credinţă şi este un rezumat al primelor 6 articole din Crez. Înainte de a-L primi pe Domnul ne mărturisim credinţa. În amestecul filosofiilor contemporane este foarte important să ştim în ce (Cine) credem:
  • Hristos este DUMNEZEU (nu un profet printre profeţi), care s-a întrupat (s-a făcut om) pentru noi, pentru mântuirea noastră.
  • El S-a întrupat din Fecioara Maria, care este astfel Născătoare de Dumnezeu şi a rămas fecioară şi după naştere
După Ectenia mare şi Antifonul I, această mărturie de credinţă înseamnă încă un pas spre întâmpinarea Domnului care s-a făcut om şi care ni se arată prin ieşirea preotului cu Sf. Evanghelie.
Natalia

Niciun comentariu: