joi, 3 iulie 2008

Sfanta Scriptura, hrana zilnica

„Biblia sau Sfânta Scriptură este cartea de căpătâi a oricărui creştin. Mai este numită şi Cartea Cărţilor, pentru că conţine Cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor spre mântuirea lor. Prin intermediul paginilor acestei cărţi noi avem şansa de a ne întâlni cu Cel care a scris această carte, adică cu Dumnezeu.
În cuprinsul Bibliei stau scrise cuvintele lui Dumnezeu adresate oamenilor care au trăit în anumite perioade istorice şi în anumite spaţii geografice. Dacă ne gândim că cea mai nouă dintre cărţile Scripturii a fost scrisă în urmă cu aproape două mii de ani, am putea spune că e o carte învechită. Şi totuşi, nu este deloc aşa, pentru că dacă dăm la o parte elementele contextuale de care am amintit ne rămân înaintea ochilor cuvintele vieţii veşnice. Despre aceste cuvinte cuprinse în Scriptură Domnul Iisus Hristos a spus că: Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece, aceasta însemnând că ele sunt universal valabile. Se adresează şi celor care au fost şi celor de acum şi celor ce vor veni după noi. Se adresează şi ţie şi mie.
Pentru că mântuirea noastră depinde de împlinirea poruncilor dumnezeieşti iar acestea sunt cuprinse în Sfânta Scriptură, este foarte important ca printre preocupările noastre de zi cu zi să se numere şi aceea de a citi din Scriptură.
Pentru a avea un real folos din citirea Sfintei Scripturi, Sfinţii Părinţi ne dau mai multe îndrumări. Ei ne povăţuiesc ca înainte de a citi Cuvântul lui Dumnezeu să ne pregătim atât sufleteşte cât şi trupeşte. Să căutăm un loc liniştit, ferit de zgomot, să spunem o scurtă rugăciune înainte de a începe să citim, cerând de la Dumnezeu să ne lumineze mintea pentru a pricepe cuvântul Lui şi tăria de a-l putea împlini, să citim cu gând smerit şi cu evlavie, acest lucru văzându-se chiar şi în poziţia corpului. Să fim conştienţi de faptul că nu putem pătrunde de la început bogăţia sensurilor cuvintelor sfinte şi pentru tâlcuirea acestor cuvinte să ne lăsăm învăţaţi de Sfinţii Părinţi şi de părinţii contemporani care, fiind purtători ai harului dumnezeiesc au tâlcuit şi tâlcuiesc Scriptura spre folosul nostru. Deci să punem în fiecare zi început bun în citirea Sfintei Scripturi şi să zicem împreună însemnându-ne cu semnul Crucii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, luminează-mi mintea ca să înţeleg cuvintele Tale şi să fac voia Ta. Amin.“
Pr. Ovidiu Bostan
Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 17 - iulie 2008

Niciun comentariu: