sâmbătă, 5 iulie 2008

Sf. Liturghie: Binecuvantata este Imparatia Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh

După ce umple biserica de mireasma tămâiei, preotul se întoarce în altar, unde se pregăteşte pentru începerea Sfintei Liturghii. Prima parte a acesteia se numeşte „Liturghia Cuvântului sau a catehumenilor (celor chemaţi)” şi ţine până la „Câţi sunteţi chemaţi ieşiţi…” Se numeşte aşa pentru că la începutul creştinismului aceasta era partea la care puteau participa şi cei care se pregăteau pentru a primi Botezul şi erau încă în perioada de catehizare (catehumeni). Dacă Proscomidia corespunde primei părţi a vieţii Mântuitorului, descoperite doar îngerilor şi unui număr mic de oameni, Liturghia Cuvântului corespunde vieţuirii Sale în lume, în mijlocul oamenilor pe care i-a chemat la cunoaşterea Adevărului şi are în centrul Sfintei Mese a altarului Sf. Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu Cuvântul ne vorbeşte şi ni se împărtăşeşte prin cuvânt: citirile din Sfânta Scriptură, rugăciunea şi cântarea.

Preotul, stând în faţa Sf. Altar, face trei închinăciuni, rostind de 3 ori rugăciunea „Împărate ceresc”, prin care cheamă Duhul Sfânt.

Începerea Sfintei Liturghii este marcată de rostirea solemnă a cuvintelor: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor”, care este mărturisirea credinţei în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sf. Duh, dar şi ruperea de împărăţia lumii acesteia trecătoare şi intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu.
Binecuvântarea Împărăţiei ne îndreaptă atenţia, mintea şi inima spre unicul lucru de trebuinţă, intrarea în Împărăţie, transmiţându-ne că încă din viaţa aceasta este posibil a deveni părtaş Împărăţiei lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie prilejuieşte trăirea anticipată a Împărăţiei cerurilor şi prefigurarea ajungerii depline în ea.

În această clipă, făcând şi noi 3 închinăciuni şi lepădând toate ale lumii, trebuie să ne situăm în Împărăţia Treimii. Prin "Amin"-ul prin care noi, cei din biserică, îl rostim ca răspuns la binecuvântare având sensul de "Aşa să fie!", noi mărturisim dorinţa de a fi părtaşi Împărăţiei lui Dumnezeu şi încrederea că ne vom învrednici de această bucurie.
Din acest moment orice altă activitate trebuie să înceteze în biserică şi fiecare să îşi îndrepte întreaga atenţie spre participarea la Sfânta Liturghie care este, cu adevărat, intrarea noastră în Împărăţia lui Dumnezeu.

Natalia


Niciun comentariu: