marți, 4 martie 2008

Cand raspunsul duhovnicului ne nedumereste

Recitind răspunsurile date de Maica Siluana pe site-ul Centrului, am găsit un cuvânt referitor la duhovnic. E dintr-un răspuns al Maicii Siluana către cineva care o „certa“ că de ce a trimis pe altcineva să îl întrebe pe duhovnic despre nişte experienţe personale. Spunea persoana respectivă că „poate a fost la preot şi nu l-a mulţumit răspunsul“. Iată ce răspunde Maica:

Chiar şi atunci când duhovnicul nu ne dă răspunsul care ne-ar "lumina" imediat, sau chiar, pentru o vreme, ne-ar nedumeri, Domnul va lucra pe acolo şi, la timpul potrivit vom primi şi luminarea. Am mare încredere în Sfânta Taină a Spovedaniei şi în lucrarea Duhului în inima celui care se deschide Lui şi ascultă poruncile Domnului şi învăţăturile Bisericii. Şi am încredinţarea, chiar din experienţa mea, că atunci când răspunsul sau cuvântul duhovnicului nu este cel potrivit sufletului căutător, Duhul "îl mână" mai departe ducându-l pur şi simplu acolo unde este nevoie pentru a găsi răspunsul! Totul e să nu judece, ci să-şi mărturisească în faţa Domnului şi a conştiinţei dorul, durerea, aşteptarea, setea, foamea, neliniştea!

Niciun comentariu: