sâmbătă, 7 februarie 2009

Duminica Vamesului si a Fariseului


„Omul care face precum vameşul, este înălţat. Cel dintâi (fariseul) nu se poate vindeca, pentru că el nu poate vedea că este bolnav; cel de al doilea (vameşul) este bolnavul care se află pe calea vindecării, pentru că el şi-a recunoscut boala, s-a aşezat sub ascultarea Domnului şi a luat leacul.“
Sf. Nicolae Velimirovici

Smerenia ne aşează în starea firească a existentei noastre. Ea nu este o virtute printre celelalte, care să se adauge la viaţa noastră duhovnicească, ci este o aşezare fundamentală a omului, care se vede în prezenţa lui Dumnezeu, îi recunoaşte atotputernicia, se uimeşte în faţa măreţiei Lui, apoi îşi vede micimea şi nemernicia sa şi recunoaşte smerit că tot ceea ce are şi însăşi existenţa lui, este un dar al negrăitei iubiri şi milostiviri dumnezeieşti, fără de care nu poate face nimic.

Inceputul înnoirii noastre nu se poate deci face altfel decat prin intrarea in randuială, prin smerenie. De aceea pregătirea pentru sfântul şi marele Post o incepem cu smerenia, ca să trăim în această vreme şi apoi cu ea să călătorim de-a lungul intregii vieţii acesteia, ştiind că numai călătorind pe cea mai bună cale vom avea odihna sufletelor noastre, in veacul de acum şi in vecii vecilor.“
Parintele Petroniu Tanase
"Să nu ne rugăm, fraţilor, ca fariseul, căci cel ce se inalţă pe sine se va smeri; ci să ne smerim inaintea lui Dumnezeu ca vameşul, prin postire, strigând: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi păcătoşii!".

O Duminică binecuvântată cu folos duhovnicesc vă doresc!
Natalia

Niciun comentariu: