vineri, 1 aprilie 2011

Adu-ţi aminte NUMAI de păcatele tale

„De la Domnul, Cel ce S-a smerit pe Sine până la moarte prin Cruce pentru tine, învăţând, suflete al meu, din înălţare umilinţa şi din umilinţă înălţarea, nu te înălţa pentru virtuţile tale, nici nu te socoti pe tine drept să osândeşti pe aproapele tău, ca fariseul cel lăudăros; ci cu gând plecat aducându-ţi aminte numai de păcatele tale, ca vameşul strigă: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre mine, păcătosul, şi mă miluieşte.”
Vecernia zilei de vineri, în a patra săptămână a Postului (joi seara)

Niciun comentariu: