sâmbătă, 27 martie 2010

Cel ce Se poartă pe umerii heruvimilor şade pe mânz pentru noi

"Să ne veselim toţi credincioşii cu un glas, aducând lui Hristos şi noi acum, ca pruncii aceia, stâlpări* de virtuţi. Să-I întindem haine de fapte dumnezeieşti şi cu taină să-L primim în suflete."

"Stâlpări* de fapte bune să aducem, fraţilor, lui Hristos Dumnezeu, Celui ce vine ca un om să pătimească de bunăvoie pentru noi, ca să dăruiască tuturor nepătimire, cu puterea Dumnezeirii."

"Cel ce Se poartă pe umerii heruvimilor ca un Dumnezeu, şade pe mânz pentru noi, venind spre junghiere de bunăvoie. Veniţi cu osârdie, să-L lăudăm cu stâlpări*."
Sâmbăta Floriilor, la Vecernia mică


* stâlpările sunt ramuri tinere, verzi. Scriptura ne spune că Mântuitorul a fost întâmpinat la intrarea Sa în Ierusalim de către o mulţime mare de oameni, dintre care unii îşi aşterneau hainele în calea Sa, iar „alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe cale“ (Matei 21, 8). Îndemnul cântării din Triod este deci de a ne pregăti să Îl întâmpinăm pe Domnul Duminică, de Florii, nu doar cu ramurile verzi pe care le purtăm în mâini la biserică, ci cu „stâlpări de fapte bune“, cele cu care Îl bucurăm; pentru că ramuri verzi aveau şi cei care L-au întâmpinat cu strigări de bucurie la intrarea în Ierusalim şi cu toate acestea tot ei L-au răstignit câteva zile mai târziu.


Asculta mai multe audio Diverse

Cea mai cuprinzătoare imagine a momentului pe care am văzut-o vreodată este cea din Triod:
O duminică binecuvântată vă doresc tuturor şi în special împreună-călătorilor prin Postul Mare, de al cărui sfârşit ne apropiem!

Niciun comentariu: